จะซื้อพรมปูพื้นไปถวายวัดควรใช้รุ่นไหนดี

จะซื้อพรมปูพื้นไปถวายวัดควรใช้รุ่นไหนดี

     หลายครั้งการทำบุญในศาสนาพุทธ คนเรามักจะถวายของใช้ทั่วไป เช่น ชุดถังสังฆทาน หลอดไฟฟ้า เก้าอี้ พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งสุดแท้แต่เจตนาและกำลังทรัพย์ของญาติโยม การช่วยเหลือเพื่อพัฒนาวัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ศาสนาเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาส

     พรม เป็นวัสดุหนึ่งที่มีผู้นำไปถวายทำบุญที่วัด ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ทั่วไปในหลายกิจกรรม เพราะการเข้าวัด ไหว้พระ งานพิธีต่างๆ ภายในวัดล้วนต้องมีพรมเป็นส่วนประกอบเสมอทั้งรองรับการเดินของพระสงฆ์และบริเวณที่นั่งของพระสงฆ์ขณะสวดมนต์ทำพิธีต่างๆ โดยเฉพาะพรมที่มีความอ่อนนุ่มจะช่วยให้หัวเข่าของพระสงฆ์ได้รับการปกป้องขณะคุกเข่ากราบพระด้วย เช่น พรมปูพื้นภายในพระอุโบสถมักจะใช้พรมสีแดง 8 มิลลิเมตร นับว่ามีประโยชน์มาก

      การเลือกพรมไปถวายหรือทำบุญที่วัดนั้นก็ควรทราบเกี่ยวกับชนิดของพรมไว้ด้วย เพื่อจะได้เลือกพรมถูกชนิดและเหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน อาจจะปรึกษาสอบถามพระสงฆ์ท่านก่อนว่าทางวัดกำลังต้องการพรมสำหรับใช้งานแบบใดแล้วจึงค่อยจัดหาไปถวาย จะได้ตรงจุดประสงค์ได้ประโยชน์ใช้งานสูงสุด

แนวทางการเลือกพรมที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.พรมปูทางเดินชั่วคราว การจัดงานต่างๆ ที่มีความสำคัญควรมีพรมปูลาดบริเวณทางเดิน เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ รวมทั้งประธานและผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน พรมอัดเรียบ เป็นพรมที่เหมาะกับการใช้ปูลาดบนพื้นทางเดินชั่วคราว เพื่อกำหนดเส้นทางเดินที่ชัดเจน ทำให้ผู้ร่วมงานทราบว่าจะต้องเดินไปทางไหนอย่างไร พรมอัดเรียบมีราคาถูกกว่าพรมชนิดอื่น ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

แนะนำพรมอัดเรียบ


2.พรมปูพื้นบริเวณงานหรือที่จัดพิธีต่างๆ ในการจัดงานพิธีสงฆ์หรืองานทำบุญ สามารถใช้พรมปูบริเวณพิธีเพื่อเน้นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว ทำให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม พรมที่เหมาะสมกับการปูบริเวณกว้างๆ คือ พรมอัดลูกฟูก ซึ่งจัดเก็บเป็นม้วน สามารถปูครอบคลุมพื้นที่กว้างให้แล้วเสร็จได้ในเวลาที่รวดเร็ว ลักษณะของผิวลูกฟูกที่มีร่องเล็กน้อยยังสามารถช่วยดักเก็บฝุ่นได้ดี ถ้าปูภายในอาคารจัดงานก็สามารถช่วยลดเสียงก้องเสียงสะท้อนจากเครื่องขยายเสียงได้ดีระดับหนึ่ง พรมอัดลูกฟูก มีราคาถูกเหมาะกับงานติดตั้งพรมแบบชั่วคราว

แนะนำพรมอัดลูกฟูก


3.ในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งพรมแบบถาวร แนะนำให้เลือกเป็น พรมทอ ที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร เพราะว่ามีความคงทนกว่า แต่มีระดับราคาปานกลาง สูงกว่าพรมอัดเรียบ พรมอัดลูกฟูก พรมทอ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและรองรับการใช้งานในพื้นที่สำคัญ เช่น ภายในอุโบสถ หรือพื้นภายในวิหาร หรือพื้นที่ที่ต้องการเน้นความสำคัญเป็นพิเศษ พรมทอมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

แนะนำพรมทอ หนา 5 มิลลิเมตร


4.สำหรับพื้นที่ใช้งานถาวร ที่ต้องการความหนานุ่มอีกระดับ ก็สามารถเลือกใช้ พรมทอ ที่มีความหนา 8 มิลลิเมตร ด้วยความหนามากขึ้นจึงมีความนุ่มมากกว่าพรมทอหนา 5 มิลลิเมตร มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานแต่มีราคาแพงกว่า การเลือกใช้ควรเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อย เช่น บริเวณที่มีญาติโยมมาคุกเข่ากราบไหว้พระประธาน เพื่อจะได้ช่วยให้หัวเข่าของผู้ที่มากราบไหว้จะได้มีความนุ่มของพรมรองรับเพื่อช่วยป้องกันหัวเข่าเสื่อมได้

แนะนำพรมทอ หนา 8 มิลลิเมตร

   
     การทำบุญด้วยพรมปูพื้นหรือจะทำบุญด้วยวิธีใดหรือสิ่งของใดก็ตาม ถ้าทำด้วยเจตนาดีแล้วก็จะทำให้มีความสุข เกิดความปีติจากการได้ทำความดี การได้เห็นว่าพรมที่ถวายให้วัดนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์กับสาธารณะ เห็นเมื่อใดก็รู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อนั้น นี่คือผลแห่งการทำบุญที่เห็นได้ทันที ไม่ต้องรอรับในอนาคต ข้อแนะนำคือการสอบถามทางวัดก่อนที่จะจัดหาพรมไปถวาย เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ใช้พรมตามที่ต้องการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และผู้ถวาย

Visitors: 355,240