เลือกพรมปูพื้นถวายวัด ได้ทั้งบุญได้ทั้งประโยชน์ใช้งานจริง

หลายๆท่าน เวลาพูดถึงเรื่องการทำบุญ ต่างจะนึกถึง การถวายสังฆทาน, บริจาคเงิน, ถวายเทียน ถวายเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ฯลฯ สามารถสร้างบุญกุศลได้ตามกำลังศรัทธา สิ่งเหล่านี้เป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่งเสริมทำให้สามารถส่งผลให้มีการเผยแผ่ศาสนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

และอีกสิ่งที่สามารถทำการถวายได้ไม่แพ้กันนั้นคือ "พรมปูพื้นถวายวัด" ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถนำพรมปูพื้นมาถวายวัด ซึ่งพรมปูพื้นสีแดง ที่ถวายวัด สามารถทำการติดั้งได้ที่โบสถ์ หรือศาลาวัด ทั้งยังได้บุญกุศลและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ญาติโยมได้อย่างมากมายในการรวมตัว เป็นศูนย์รวมจิตใจ เพราะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต์ โดยพรมที่ใช้ถวายวัด เป็นพรมแดงที่มีความนุ่ม ละเอียด ผิวพรมไม่หยาบหรือแข็ง ทำให้การใช้เวลานั่งหรือคลานเข่าของเหล่าญาติโยม จะช่วยปกป้องเข่าได้อย่างดี

 

 

การเลือกพรมปูพื้นถวายวัด

ในการทำบุญนั้น หากท่านต้องการถวายพรมปูพื้นแก่วัด ขั้นตอนแรก ท่านควรทราบประเภท ความเหมาะสมของพรมปูพื้นแต่ละชนิดก่อน และจุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น พรมที่ใช้ในโบสถ์, พรมที่ใช้ในศาลา, พรมที่ใช้ในวิหาร, พรมที่ใช้ในสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม อีกทั้งขนาดและความหนาของพรม ให้เหมาะสมและประโยชน์ที่จะใช้อย่างสูงสุด

การเลือกใช้พรมแดง ปูพื้นวัด เราควรพิจารณาจุดประสงค์การใช้งานดังนี้

1.พรมปูพื้นสำหรับทางเดินแบบชั่วคราว
ในการปูพื้น ต้องปูเต็มบริเวณของพื้นที่ทางเดิน ถือเป็นการการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งหากกล่าวถึงประเภทพรมปูพื้น คงหนีไม่พ้น พรมอัดเรียบ ซึ่งเหมาะสำหรับงานแบบนั้มากที่สุด และพรมเป็นตัวกำหนดทางเดินในแก่การประกอบพิธี ราคาถูกกว่าพรมชนิดอื่น ซึ่งติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

2.พรมปูพื้นสีแดง ใช้ในบริเวณที่จัดพิธีการต่างๆ
สำหรับในงานทำบุญการประกอบพิธีสงฆ์ทางศาสนา จะใช้พรมปูพื้นสีแดงภายในบริเวณพิธีเพื่อความเรียบร้อย และชนิดพรมที่เลือกใช้ ควรเป็นพรมอัดลูกฟูก ซึ่งสามารถปูบริเวณพื้นที่ที่มีความกว้างได้รวดเร็ว ในการจัดเก็บ สามารถเก็บเป็นม้วนได้ คุณสมบัติพิเศษช่วยเรื่องการดักฝุ่นได้ดี และช่วยเรื่องการลดเสียงสะท้อนได้ดี ราคาถูก ใช้งานแบบชั่วคราว พรมที่เหมาะสมคือ พรมอัดลูกฟูก

3.พื้นที่บริเวณติดตั้งพรมปูพื้นแบบถาวร
ใช้งานระยะเวลานาน ดังนั้น พรมปูพื้นที่เหมาะ คือพรมทอ ซึ่งต้องใช้ความคงทนและทนทานมาก มีราคาปานกลาง สามารถทำความสะอาดง่าย มักใช้ในสถานที่สำคัญๆ เช่น ใช้ในศาลา, โบสถ์, วิหาร, ในสถานที่ปฏิบัติธรรม, สถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด

4.บริเวณพื้นที่ใช้งานถาวร

ซึ่งจำเป็นต้องการความหนานุ่มมากระดับหนึ่ง ดังนั้น พรมปูพื้นที่เหมาะสมที่สุด คือ พรมทอ มีคุณสมบัติที่คงทน ทนทาน ใช้งานกันได้ยาวนาน มีราคาสูง มักใช้ปูพื้นบริเวณที่มักใช้งานบ่อย เช่น บริเวณพื้นที่ที่ญาติโยมนั่งคกเข่าทำพิธีทางศาสนาต่างๆ

Visitors: 355,239