ผลงานปูพรมทอ หนา 12 มิลลิเมตร ที่วัดทุ่งลานนา เฉลิมพระเกียรติ ร.9

งานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. วัดทุ่่งลานนา

รายละเอียด : พรมทอ สีแดงสด หนา 12 มิลลิเมตร พร้อมเย็บริมเก็บด้านข้างทั้ง 4 มุม สำหรับนำไปถวายวัดเพื่อใช้งาน ใช้ประโยชน์ภายในวัดโบสถ์ และอาสนะ ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เพื่อเพิ่มความนุ่มนวล สบายเท้า และสามารถซับเสียงได้อย่างดี 

พื้นที่ปริมาณ : -
วัสดุ : -

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ปูพื้นบริเวณภายในวิหารวัด

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ปูพื้นบริเวณภายในวิหารวัด

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ปูพื้นบริเวณอาสนะที่นั่งสำหรับพระสงฆ์

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ปูพื้นบริเวณอาสนะที่นั่งสำหรับพระสงฆ์

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. พร้อมเย็บริมเก็บขอบด้านข้างทั้ง 4 มุม

ผลงานปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ปูพื้นบริเวณอาสนะที่นั่งสำหรับพระสงฆ์

ช่องทางการติดต่อ CARPETBKK.COM

  

 

Visitors: 355,240