หญ้าเทียม ตัวเลือกการเสริมความสดชื่นสำหรับคนรุ่นใหม่

หญ้าเทียม ตัวเลือกการเสริมความสดชื่นสำหรับคนรุ่นใหม่

      ในปัจจุบันนี้หากกล่าวถึงวัสดุเพื่อการจัดสวน ตกแต่งภายในหรือเสริมความสดชื่นให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทุกคนคงจะนึกถึงหญ้าเทียมเป็นอันดับแรก เนื่องจากว่าหญ้าเทียมเป็นหญ้าที่ให้ความสวยงาม ใบมีความยาวสม่ำเสมอ สีเขียวสด อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรดน้ำ ถอนวัชพืชและตัดหญ้าแบบหญ้าจริง นอกจากนี้ยังสามารถปูได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งอีกด้วย

ประโยชน์ของหญ้าเทียม

     หญ้าเทียมมีการผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าเทียมสำหรับที่ร่มและหญ้าเทียมสำหรับกลางแจ้ง โดยประโยชน์ของหญ้าเทียมสำหรับที่ร่มคือสามารถใช้ทดแทนการปูพรมได้ ด้วยความที่พรมเป็นตัวกักเก็บฝุ่น การซักล้างทำได้ยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หญ้าเทียมจึงเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความสดชื่นภายในตัวอาคาร ทำให้บรรยากาศในห้องที่ปูพรมนั้นสวยงาม โดยการทำความสะอาดหญ้าเทียมนั้นง่ายดาย เพียงฉีดน้ำเพื่อล้างเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเสียยค่าใช้จ่ายในการซักอย่างสิ้นเปลืองเช่นเดียวกับการปูพรม

     สำหรับประโยชน์ของหญ้าเทียมกลางแจ้งนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกง่ายดายในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตเหมือนกับหญ้าจริง นอกจากนี้ผู้ที่ปลูกหญ้าเทียมยังไม่ต้องดูแลรักษาหญ้าเทียม เพราะการติดตั้งเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถใช้งานไปได้ตลอด หญ้ามีความสูงสม่ำเสมอและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มบรรยากาศเขียววขจีในสวนหย่อมโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เช่น ค่าตัดหญ้า หรือการรดน้ำให้กับหญ้า เป็นต้น

การเลือกใช้หญ้าเทียม

     การเลือกหญ้าเทียมควรเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หากต้องการปูหญ้าเทียมภายในตัวอาคารควรพิจารณาว่าพื้นที่นั้นมีการเหยียบย่ำมากน้อยเพียงใดหากพื้นที่มีการเหยียบย่ำหรือเดินผ่านไปมา จำเป็นจะต้องใช้หญ้าที่มีความทนทาน เพื่อป้องกันหญ้าลอกออก แต่หากต้องการประดับชั้นวางสินค้าหรือใช้ตกแต่งสถานที่สามารถเลือกหญ้าเทียมเกรดทั่วไปได้ ในกรณีที่เป็นหญ้าสำหรับพื้นที่นอกอาคารควรเลือกหญ้าที่มีการผลิตเพื่อพื้นที่กลางแจ้งโดยเฉพาะ มีการผสมสารป้องกันแสงอาทิตย์เพื่อไม่ให้สีของหญ้าเทียมซีดจางอย่างรวดเร็วและควรเลือกหญ้าเทียมที่มีความทนทานต่อการถูกฝน เพื่อให้หญ้าเทียมมีอายุการใช้งานที่นานกว่าเดิม

     จะเห็นได้ว่าหญ้าเทียมเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารอีกทั้งยังมีความสวยงามไม่ต่างกับหญ้าจริง ผู้ใช้เพียงเลือกหญ้าเทียมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็จะสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านหรืออาคารสถานที่ให้สดชื่น เขียวขจีได้อย่างง่ายดาย หญ้าเทียมจึงเป็นทางเลือกที่อยู่ในใจของเจ้าของบ้าน นักออกแบบตกแต่งภายในและนักจัดสวน

 

Visitors: 355,240