ปูพรมทอทางเดิน ออฟฟิศ สมุทรปราการ บางพลี

ตัวอย่างผลงาน ปูพรมทอ หนา 5 มิลลิเมตร ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

รายละเอียด : ผลงานติดตั้ง พรมทอ รุ่น AL หนา 5 มิลลิเมตร ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ ลูกค้าเลือกใช้พรมโทนสีน้ำเงิน โดยปูบริเวณทางเดินออฟฟิศ ซึ่งพรมทอรุ่นนี้มีความหนานุ่ม เดินสบายเท้า จึงได้รับความนิยมใช้ปูพื้นออฟฟิศ สำนักงาน หรือใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกันลูกค้าสามารถสั่งทอได้

พื้นที่ปริมาณ : -
วัสดุ : ยางรอง 8 มิลลิเมตร , คิ้วจบขอบอลูมิเนียม


ยางรอง หนา 8 มม. ใช้สำหรับเพิ่มความหนานุ่มของพรม


อันดับแรกทีมช่างจะทำการปูยางก่อนที่จะปูพรมทอ เพราะยางรองมีความหนานุ่มช่วยให้เดินสบายเท้า


ตกแต่งพื้นออฟฟิศด้วยพรมทอ หนา 5 มม. สีน้ำเงินบริเวณทางเดินออฟฟิศ


โดยบริเวณขอบของพรมช่างจะใส่คิ้วจบขอบอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความสวยงามแข็งแรง


พรมทอสีน้ำเงิน หนา 5 มม. ปูรองยางใส่คิ้วจบขอบอลูมิเนียม


ตกแต่งพื้นออฟฟิศ สำนักงาน ด้วยพรมทอสีสันสวยงามและยังช่วยให้บริเวณนี้มีความโดดเด่น

ช่องทางการติดต่อ CARPETBKK.COM

  

 

Visitors: 356,493